Privacy Policy

Privacy verklaring

CoLife Coaching & CoLife Coaching School

CoLife Coaching tevens handelend onder de naam CoLife Coaching School is een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 67135153 en gevestigd te Kelpen-Oler.

Definities

o.g.v. : op grond van

vernietigen: definitief verwijderd

verwerkingsverantwoordelijke: aanspreekpunt en verantwoordelijk voor verwerkte persoonsgegevens

AWR: Algemene Wet inzake Rijksbelastingen        

gerechtvaardigd belang: het belang voor ons, CoLife Coaching, afgewogen tegen jouw belang, om jouw persoonsgegevens te verwerken

Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken over CoLife Coaching wordt tevens gesproken over CoLife Coaching School.

Artikel 1 Verwerking gegevens

CoLife Coaching is verwerkingsverantwoordelijke van de door jou verstrekte persoonsgegevens.

Voor onderstaande diensten/ documenten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Offerte: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, vestigingsadres- en plaats, KvK nummer, telefoonnummer en e-mailadres.

CoLife Coaching heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te  verwerken.

Bewaartermijn: 7 jaar (o.g.v. artikel 52 AWR)

Overeenkomst: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, vestigingsadres- en plaats, KvK nummer, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens op grond van het belang uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: 7 jaar (o.g.v. artikel 52 AWR)

Factuur: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, vestigingsadres- en plaats, KvK nummer, telefoonnummer en e-mailadres.

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens op grond van het belang uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: 7 jaar (o.g.v. artikel 52 AWR)

Diensten:     

Bedrijven: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, vestigingsadres- en plaats, KvK nummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Particulieren: Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en mailadres.

Voor de videotraining en e-book vragen wij een voor- en achternaam en e-mailadres.

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens op grond van het belang uitvoering geven aan de overeenkomst.

Bewaartermijn: 7 jaar (o.g.v. artikel 52 AWR)

Nieuwsbrief:

Voor- en achternaam en e-mailadres zodat de nieuwsbrief naar je kan worden gestuurd.

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd.

Bewaartermijn: 5 jaar

Na 5 jaar worden persoonsgegevens vernietigd, tenzij opnieuw schriftelijk toestemming is verleend.

Brochure: Voor- en achternaam en e-mailadres zodat de brochure naar je kan worden gestuurd.

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd.

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens worden 2 jaar bewaard zodat nog aanvullende vragen beantwoord kunnen worden (en we weten welke vragen je al gesteld hebt).

Mailinglijst:       

Voor- en achternaam en e-mailadres zodat de mailings naar je kunnen worden gestuurd.

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd.

Bewaartermijn: 5 jaar

Na 5 jaar worden persoonsgegevens vernietigd, tenzij opnieuw schriftelijk toestemming is verleend.

Contactformulier:

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en de vraag of opmerking die gesteld wordt. Gegevens zodat wij je vraag kunnen beantwoorden en contact met je kunnen opnemen.

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd.

Bewaartermijn: 2 jaar

Na 2 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

Afspraak: Inplannen met Calendly.

Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens verwerken wij zodat we contact met je kunnen opnemen en je vragen kunnen beantwoorden.

De gegevens worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn: 2 jaar

De gegevens worden 2 jaar bewaard zodat wij nog aanvullende informatie kunnen verstrekken, na 2 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

Masterclass: Geldt ook voor webinars.

Particulier: voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Bedrijf: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, vestigingsadres en KvK nummer.

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd.

Bewaartermijn: 5 jaar

Na 5 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

Review: Voornaam en e-mailadres.

CoLife Coaching gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor intern gebruik en de gegevens worden niet met derden gedeeld. De reviews staan op de website zonder vermelding van wie ze zijn.

Bewaartermijn: 10 jaar

Na 10 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

Chat: Facebook, Instagram en WhatsApp.

Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer (indien nodig).

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens om vragen te kunnen beantwoorden en een gesprek aan te kunnen gaan.

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang (namelijk het antwoord kunnen geven op vragen).

Bewaartermijn: 5 jaar

Na 5 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

Studentenoverzicht:    

Voor- en achternaam, opleiding(en) en betaling(en).

Om overzicht te houden op de status van onze studenten.

CoLife Coaching verwerkt deze gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn: 7 jaar (zodat we ook makkelijk voor de belastingdienst gegevens boven water kunnen toveren).

CoLife Coaching vraagt nooit meer gegevens dan nodig is om jou te kunnen helpen.

Gegevens worden digitaal bewaard, zodat, indien nodig, snel geschakeld kan worden bij wijzigingen en update verzoeken.

CoLife Coaching heeft een wettelijk belang om gegevens 7 jaar voor de belastingdienst te bewaren. Na 7 jaar worden de gegevens in relatie tot offertes, overeenkomsten, facturen, aangeschafte diensten vernietigd.

CoLife Coaching heeft passende maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Voor de afhandeling van klachten worden bedrijfsnaam, naam contactpersoon, vestigingsadres en e-mailadres gevraagd zodat we met je kunnen communiceren en je klacht kunnen behandelen. Heb je een klacht? Mail dan naar info@colifecoaching.nl. Klachten worden twee jaar na afhandeling van de klacht (inclusief alle gegevens) verwijderd.

Artikel 2 Delen van persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet aan andere bedrijven verstrekt, niet binnen en niet buiten de EU, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsuitvoering of omdat het wettelijk verplicht is. Wij, van CoLife Coaching, proberen zoveel mogelijk gegevens alleen te verwerken binnen de  Europese Economische Ruimte. Bedrijven zijn verplicht jouw gegevens geheim te houden op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting.

Bedrijven waarmee mogelijk gegevens gedeeld worden:

  • websitebouwer;
  • website software- en hosting;
  • telecommunicatie dienst;
  • Betaaldienst Mollie;
  • Maildiensten Gmail en CoLifecoaching;
  • Boekhouder;
  • Calendly;
  • Convertkit;
  •  

Artikel 3 persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Gegevens kunnen op verzoek ingezien, aangepast of verwijderd worden. Ben je het er niet mee eens dat wij je gegevens verwerken? Dan mag je altijd bezwaar hier tegen indienen. Ook heb je het recht om de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken alsmede het recht om CoLife Coaching te verzoeken je gegevens over te dragen aan een andere aanbieder.

Je regelt dit door je verzoek te mailen aan: info@colifecoaching.nl

Niet alle gegevens kunnen verwijderd worden omdat CoLife Coaching een wettelijke verplichting heeft gegevens voor de belastingdienst te bewaren (7 jaar).

Artikel 4 Automatische verwerking

Artikel 5 Slot

Soms wijzigt er wel eens wat of willen wij wat wijzigen en moet daarom de privacyverklaring worden aangepast. Ons advies is daarom de privacyverklaring regelmatig opnieuw te raadplegen. Mocht er nog iets onduidelijk zijn, je vragen hebben of een opmerking over de privacyverklaring, mail dan naar info@colifecoaching.nl.

Als er een bestelling wordt gedaan via Mollie dan worden gegevens wel automatisch verwerkt.

Zo ook met een inschrijving op de brochure

Cookieverklaring

CoLife Coaching & CoLife Coaching School

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn maakt www.colifecoaching.nl (hierna te noemen: website) gebruik van cookies.

 

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer, tablet of telefoon worden geplaatst, als je instellingen dit toe staan, om je bij een volgende bezoek te herkennen. Ze onthouden informatie zodat jij niet steeds opnieuw gegevens hoeft in te vullen, ze kunnen jouw voorkeuren en instellingen onthouden of advertenties laten zien die beter bij jouw behoeftes passen.

 

Op www.colifecoaching.nl wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies:

Cookie door:

Naam

Functie

Doel

periode

Google analytics

_ga_

_gid

Statistiek

Statistiek

Bewaren en onthouden pagina bezoeken

Bewaren en onthouden pagina bezoeken

1 jaar

1 dag

 

Waarvoor gebruiken wij cookies

·       Functionele cookies.

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Ze zijn alleen functioneel en verzamelen geen persoonsgegevens, daarom vraag ik voor deze cookies ook geen toestemming.

·       Analytische cookies: met een anonieme cookie worden alleen statische gegevens verzameld en za verzamelen het aantal unieke bezoekers, hoe vaak gebruikers de site bezoeken, welke pagina’s gebruikers bekijken, hoe lang gebruikers op een pagina blijven, op welke pagina ze je website verlaten.

 

Sociale media

De website maakt gebruik van de volgende sociale media:

o       Facebook;

o       WhatsApp.

De sociale media kunnen via de plugin cookies plaatsen en informatie verzamelen. Indien dit het geval is, dan kun je ze weigeren via de cookiebanner. Voor meer informatie over welke cookies de sociale media plaatsen en hoe ze met deze informatie omgaan, is te lezen in de cookieverklaring van de sociale media.

 

Ingesloten content

op de website vind je ingesloten content van andere websites. Op de website staan video’s van YouTube en Vimeo, podcasts van Spotify en audio van Soundcloud. Deze diensten plaatsen cookies zo gauw jij gebruikt maakt van hun aanbod. Welke cookies ze plaatsen en welke informatie ze verzamelen daar heb ik geen invloed op. Wil je daar meer over weten? Check dan hun privacyverklaring en-of cookiestatement.

 

Je hebt rechten

Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je een aantal rechten:

·       Recht op inzage, rectificatie en wijzigen.

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik/ wij van je verwerken. Als de gegevens niet kloppen heb je het recht me te vragen deze gegevens te wijzigen.

·       Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Je bent het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Maak je bezwaar van het verwerken van je persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden dan stoppen ik/ wij onmiddellijk met het verwerken van je persoonsgegevens.

·       Recht op beperking van de verwerking.

Is het recht om te verzoeken minder persoonsgegevens te verwerken. Dit is mogelijk indien dit de uitvoering van de dienst/ opdracht/ product/ niet in de weg staat.

·       Recht op dataportabiliteit.

Het recht om je digitale gegevens over te laten dragen aan een andere partij.

·       Recht op vergetelheid.

Het recht op vergetelheid kan ontstaan doordat:

o   de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt;

o   je de toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekt;

o   je bezwaar maakt tegen het gebruik van de gegevens;

o   er sprake is van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens;

o   de wettelijke bewaartermijn is verlopen;

o   het gegevens van kinderen zijn jonger dan 16 jaar.

Let wel, als ik/ wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te verwerken, dan is wissen van de gegevens niet mogelijk.

·       Het recht om duidelijkheid te krijgen over wat ik/wij met je persoonsgegevens doen.

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in de privacyverklaring van Colifecoaching.

·       Klacht

Heb je een klacht over hoe Colifecoaching jouw persoonsgegevens verwerkt? Dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies blokkeren of verwijderen

Cookies kun je blokkeren of verwijderen door de instellingen van je internetbrowser aan te passen. Hoe dit moet kun je vinden bij de helpfunctie van je browser.

 

Alle cookies weigeren of blokkeren kan tot gevolg hebben dat de website niet meer goed functioneert of niet meer toegankelijk is.

 

Het blokkeren van tracking cookies betekent niet dat je geen advertenties meer ziet, alleen zijn de advertenties dan niet meer gebaseerd op jouw surfgedrag.

 

Soms worden door websites van derden (bijvoorbeeld Youtube, Facebook, enzovoort) cookies geplaatst via onze website en waar wij zelf niet van op de hoogte zijn. Mocht je deze cookies tegenkomen, dan stellen wij het erg op prijs als je dit meld via info@colifecoaching.nl. Je kunt ook contact opnemen met de website die de cookies plaatst en vragen met welke reden, wat de levensduur is van de cookies en hoe ze je privacy waarborgen.

 

Tot Slot

Zo je bent aan het einde van de cookieverklaring gekomen en hebt deze helemaal gelezen. Helaas kunnen zaken en cookies wijzigen. Dit kan komt door gewijzigde wet- en regelgeving, andere/ nieuwe functies van de website of andere zaken waarmee wij de website zo prettig mogelijk wil maken. Wij adviseren je daarom regelmatig een keer terug te komen en de cookieverklaring opnieuw te lezen.